/

ကေလးမ်ားကိုကယ္တင္ပါ

It is a level III neonatal care unit, specially designed and equipped to care for the sick and vulnerable babies referre...
This is Pediatric Endocrine and Diabetes Clinic. We have Out patient Clinic on every Tuesday 11 AM at Medical Unit 2, YC...
The Paediatric Orthopaedic ward in Yangon Children Hospital is the first and only paediatric orthopaedic ward in Myanmar...
(A). Staffs of Imaging Department No Designation Number 1. Senior Consultant Radi...
Pediatric Neurology Unit has been opened in new extension building on July 1, 2011. At the beginning, it was functioned...
ေစတနာ႕ဝန္ထမ္း
With the collaboration between Myanmar pediatric neurologists and Korean Epilepsy Society (KES), the first Paediatric Epilepsy and Ketogenic diet...
International Paediatric Epilepsy Training Courses will be held in February 2018 at Mandalay Children Hospital, Magway General Hospital and...
လွဴဒါန္းပါ

သင္၏လွဴဒါန္းမႈက အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုကယ္တင္ႏိုင္ပါၿပီ!​

လွဴဒါန္းရန္

ေဆးရံုရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းခဲ့ၾကေသာသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ ့အစည္း မ်ားမွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ ။

သင္တို ့၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုၾကီးအား အသိအမွတ္ျပဳမႈတို ့ကိုလည္း  နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း လႈိက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္ ။