/

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

With the collaboration between Myanmar pediatric neurologists and Korean Epilepsy Society (KES),...
8 months ago
International Paediatric Epilepsy Training Courses will be held in February 2018 at Mandalay...
8 months ago
Pediatric neurology team started mobile clinics seeing patients at Insein General Hospital,...
8 months ago
Starting from June 2018, we are performing bacteria culture and sensitivity by automated machine....
8 months ago
ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုႀကီးမွာ ကေလးငယ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ခန္ ့ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၆ ၊ ဇြန္ ၅ ရက္ေန ့ကႏ...
1 year ago

ေဆးရံုရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းခဲ့ၾကေသာသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ ့အစည္း မ်ားမွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ ။

သင္တို ့၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ ရန္ကုန္ကေလးေဆးရံုၾကီးအား အသိအမွတ္ျပဳမႈတို ့ကိုလည္း  နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း လႈိက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္ ။